Projecten      Onderwijs

Building Breda

Building Breda heeft als doel om de gebouwen te laten voldoen aan de criteria zoals

omschreven in het “Plan van aanpak Frisse scholen“. Daarnaast zijn diverse scholen vernieuwd/ gerenoveerd, uitgebreid en energie besparende maatregelen getroffen.

 

De hierbij betrokken scholen zijn:

o   Markenhage (uitbreiding + renovatie);

o   Newman College (uitbreiding + renovatie);

o   Mencia (uitbreiding + renovatie);

o   Nassau, locatie De La Reijweg (uitbreiding + renovatie);

o   Nassau, locatie Paul Kruger (monument, renovatie);

o   Graaf Engelbrecht (uitbreiding + renovatie);

o   Stedelijk Gymnasium (uitbreiding).

 

Herman de Groot heeft het “Plan van Aanpak" opgesteld, alle technologie beschreven, gunning, aanbesteding en de realisatie begeleid.

Opdrachtgever

Building Breda

Locatie

Kampen

Bruto vloeroppervlak

55.000 m²