Projecten      Industrie

Cofely

GTI West Industrie in Rotterdam heeft het voornemen om de kantoorhuisvesting te vergroten en te centraliseren. In het kantoor zullen 500 à 550 werknemers worden ondergebracht. 

 

Om de nieuwbouw van het kantoor mogelijk te maken, inclusief de benodigde parkeergelegenheid wordt de bestaande bedrijfshal op de locatie aan de Willingestraat gesloopt en eveneens als nieuwbouw uitgevoerd.

 

De bedrijfshal omvat circa 4.750 m²  BVO in grotendeels één bouwlaag. Het kantoor omvat circa 13.200 m²  BVO. Op begane grond niveau is onder het gebouw een parkeergelegenheid voorzien. De kantoren zijn gelegen op de 1e t/m 5e verdieping. Op de 6e verdieping zijn technische ruimten en opslagruimten voorzien.

 

OVG Projectontwikkeling en GTI West Industrie hebben zich ten doel gesteld een kantoorgebouw met Greencalc milieu-index label A (MIG label A) te realiseren. Hiertoe zijn door het ontwerpteam verkenningen gedaan naar de maatregelen die hiervoor nodig zijn.

 

Buiten de gebruikelijke maatregelen zijn er nog specifieke maatregelen genomen, zoals: warmte/koudeopslag in de bodem in combinatie met oppervlaktewater, pv-cellen op het dak van het atrium.

 

Met het totale pakket van maatregelen is er een EPG van 0,51 behaald. Dat betekent een reductie van bijna 50% ten opzichte van Bouwbesluit.

Opdrachtgever

GTI West Industrie 

 

Locatie

Rotterdam

 

Bruto vloeroppervlak

4.750 m² bedrijfshal

13.200 m² kantoor