Projecten      Vastgoed

Douanekantoor

Doelstelling van de Rijksgebouwendienst was om de EPC te verlagen met 30% onder het bouwbesluit.

 

Herman de Groot heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van deze doelstelling.

 

Naast het uitstekend isoleren van het gebouw zijn er technologische oplossingen gekozen, zoals: betonkernactivering en warmte/koude- opslag in de bodem in combinatie met warmtepomp. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd tot verlaging van de EPC van ruim 30%. 

 

Herman de Groot heeft alle technologie ontworpen en de realisatie voor dit douanekantoor begeleid.

Opdrachtgever

Rijksgebouwendienst Eindhoven 

 

Locatie

Venlo

 

Architect

Erik Wamelink Architect te Leivelde

 

Bruto vloeroppervlak

10.000 m²