Projecten      Laboratoria

Eurofins Agro

Eurofins Agro is na een grootschalige renovatie en uitbreiding van het complex gehuisvest in het bestaande kantoor- en laboratoriumcomplex, het “Ten Houtengebouw” te Wageningen. 

 

Om Eurofins Agro haar activiteiten goed te kunnen laten uitvoeren, is door Herman de Groot per proces een bijpassend installatieconcept bedacht. In het installatieconcept zijn de nieuwe installaties geïntegreerd in de bestaande installaties van het complex. Het industriële karakter van het gebouw is versterkt door de installaties prominent in het zicht te houden. 

In het installatieconcept is aandacht besteed aan het milieu in de vorm van het afvoeren van vuilwater via mestputten, zand/ slibvangputten en neutralisatieputten, alsmede het oppompen van bronwater voor het gebruik in de processen en het reinigen van de afgezogen ventilatielucht door middel van een luchtgaswasser. 

 

Tevens is aandacht besteed aan veiligheid in de vorm van CCTV, toegangscontrole, inbraakdetectie, bliksemafleiding, nood- en oogdouches en aanvullende ventilatievoorzieningen om schadelijk stoffen in de gebruiksruimten te voorkomen. 

Opdrachtgever

Kadans Biofacilities B.V. 

 

Locatie

Wageningen

 

Brutovloeroppervlak

11.200 m²

Architect

Centrum Architecten

© 2020 HermanDeGroot

HermanDeGroot%20JPG_edited.jpg