Nieuws

Herman de Groot Ingenieurs analyseert energieverbruik Eurofins-Agro

22

Feb

Tijden veranderen en daarmee ook het beleid op het gebied van energiebesparing. Voor grote bedrijven is er een nieuwe verplichting bij gekomen als gevolg van de Energie-Efficiency Richtlijn. Volgens deze richtlijn zijn lidstaten van de Europese Unie  verplicht energie-audits af te nemen bij grote bedrijven.

 

Volgend op dit nieuwe beleid heeft Eurofins Agro in 2016 een brief van de overheid ontvangen. De vraag daarin was eenduidig: of men de energiestromen binnen Eurofins Agro in kaart wil brengen. Het doel van deze vraag is bedrijven inzicht te geven in hun energieverbruik en te activeren om energiebesparende maatregelen toe te passen.

 

Er bestaat een breed scala aan energiebesparende maatregelen. Wanneer we ons beperken tot de techniek en het terugdringen van gas- en elektriciteitsgebruik vallen er een aantal spelers te identificeren waar flink bespaard kan worden. Hier volgen twee voorbeelden.

 

Een ontwikkeling die de afgelopen jaren heel snel is gegaan is de integratie van de LED lamp. Men kan bijvoorbeeld vaak bestaande TL (fluorescentie) lampen vervangen door LED (lichtdiode) lampen, waarmee meer dan 50% op het elektriciteitsgebruik bespaard kan worden.

 

Een voorbeeld van een besparing op het gasgebruik is het vervangen van gasboilers door zonneboilers. Over een jaar heen kan de opgewekte warmte door middel van zonnecollectoren een besparing opleveren van ongeveer 40% op het gasverbruik.

 

Als gevolg daarvan heeft Eurofins Agro recentelijk aan Herman de Groot Ingenieurs gevraagd om hun energieverbruik te analyseren. Eurofins Agro richt zich op de akker- en tuinbouw, waaronder naar zaken als bodem-, gewasgezondheid en bemesting wordt gekeken. Onder andere leunend op haar ervaring in de lab omgeving heeft Herman de Groot Ingenieurs het energieverbruik van Eurofins Agro geïnventariseerd en hieruit potentiële energiebesparende maatregelen gehaald.

LinkedIn

Googleplus