Nieuws

Herman De Groot verzorgt Energie Prestatie Advies Utiliteit Labels

1

Sep

Het EPA-label voor utiliteit, EPA-U, staat voor Energie Prestatie Advies Utiliteit. Een Energie Prestatie Advies is één van de middelen waarmee de overheid haar klimaatdoelstellingen wil bereiken. Deze afspraken zijn vastgelegd in Kyoto en betreffen de reductie van de uitstoot van CO2.

 

Herman De Groot Ingenieurs mag als gecertificeerd EPA-U adviseur de Energie Prestatie van een gebouw vaststellen.

 

Onderstaand een overzicht van alle bedrijfsgebouwen die door een gecertificeerd EPA-adviseur voorzien dienen te worden van een EPA-label

 

- Gezondheidsgebouwen

- Overheidsgebouwen

- Horecagebouwen

- Kantoorgebouwen

- Openbare bijeenkomst gebouwen zoals schouwburg e.d.

- Sportgebouwen

- Winkels

 

De inspectie leefomgeving en transport ziet toe op de handhaving van het energie label EPA-U (utiliteit).

De boete voor het niet aanwezig zijn van een energielabel bij verkoop of verhuur dan wel bij de ingang van openbare gebouwen kan oplopen tot € 20.500,=!

 

Wilt u meer weten over EPA-U? Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs.

LinkedIn

Googleplus

© 2020 HermanDeGroot

HermanDeGroot%20JPG_edited.jpg