Nieuws

Larderel Energy ondertekent LOI met de gemeente Soest

23

Nov

Foto: links de heer M.J. Adriani en rechts de heer J. Herman de Groot

Eerste geothermiecentrale in Nederland die zowel elektriciteit, warmte en koude kan opwekken

De Gemeente Soest en Larderel Energy, onderdeel van Ingenieursbureau Herman de Groot uit Amersfoort, hebben 23 november jongstleden een Letter of Intent ( LOI ) getekend voor de realisatie van een Geothermische Energiecentrale. De centrale richt zich op ultra-diepe geothermie ( tot een diepte van ca. 7 kilometer ). Deze techniek kan ruim 50% van de duurzame energiebehoefte opwekken voor de 20.000 Soester-huishoudens.

Dit voornemen maakt onderdeel uit van het beleid van Soest om minimaal 20% van de duurzame energie binnen de gemeentelijke grenzen te realiseren. Het beoogde doel is dan ook een aanzienlijke verhoging van duurzame energieopwekking: elektriciteit, warmte en koude.

De ondertekening van de LOI werd verricht door de Wethouder Milieuzaken van de gemeente Soest, de heer M.J. Adriani , en de directeur J. Herman de Groot van Larderel Energy. Het officiële moment vond plaats tijdens een bijeenkomst van Bedrijvenplatform Duurzaamheid Soest. Er waren diverse vertegenwoordigers aanwezig van belangengroeperingen, gemeentelijke instanties, de Raad en het bedrijfsleven.

Larderel Energy en Herman de Groot Ingenieurs gaan samen met de Gemeente Soest verder onderzoek plegen naar de haalbaarheid van het voornemen en verwachten medio 2018 daarover verder uitsluitsel te kunnen geven.

LinkedIn

Googleplus

Volgend bericht

© 2020 HermanDeGroot

HermanDeGroot%20JPG_edited.jpg