Projecten      Vastgoed

Meerparc te Amsterdam

Meerpark betreft een multi tennant kantoorgebouw, waarbij een groot deel van het kantoor oppervlak is verhuurd aan 1 huurder.

“Wij hebben een gebouw gebruiker met een klimaat klacht”

Met deze vraag heeft de gebouw beheerder van het kantoorpand Meerparc te Amsterdam, HermanDeGroot Ingenieurs en Vastgoedstrategen benaderd.

Om een beeld te krijgen van het klachten profiel is er een onderzoek gestart met als speerpunten interviews met huurders, analyse van reeds aangemaakte klacht meldingen en gebouw opname ter plaatsen. Met de voornoemde speerpunten in de hand is gekeken naar het gebruik van het kantoorpand en de aanwezige technologie (HVAC).

Hierop is het advies geschreven het pand te herijken door middel van doorrekenen van het kantoorpand middels een gebouwsimulatie. De uitkomsten uit de simulatie te spiegelen aan de aanwezige HVAC installatie om opvolgend een her inregelstrategie van de HVAC installatie op te zetten en uit te kunnen voeren.

HermanDeGroot Ingenieurs en Vastgoedstrategen is bij de volgende werkzaamheden betrokken geweest:

  • Begeleiden van de installateur tijdens het proces van herijken

  • Begeleiding van de installateur in het uitvoeringsproces.

  • Huurdersbegeleiding, de spreekbuis zijn tussen gebouw gebruiker, gebouw beheerder, gebouw eigenaar en uitvoerende installateur.

  • Begeleiding bij het opzetten van een procedure voor klachtregistratie en installatie monitoring.

De werkzaamheden hebben plaatsgevonden in 2017 / 2018. De monitoring zal gedurende het jaar 2018 plaatsvinden.

Opdrachtgever

A.S.R. Vastgoed (2017)

First Sponsor Group (2018)

 

Locatie

Amsterdam

 

BVO

12.000 m2