Nieuws

Welkom op onze nieuwspagina! Hier vindt u het laatste nieuws over HermanDeGroot, reacties op extern nieuws en onderzoeksresultaten.

'Dat is VET!'- Wet Voortgang Energie Transitie

Op 1 juli 2018 is een belangrijke mijlpaal in werking getreden, de wet Voortgang Energie Transitie (VET). In deze wet staat beschreven dat de standaard aansluitverplichting van nieuwbouwwoningen op het Nederlands aardgasnet niet meer van kracht is. Woningen in een nieuwbouwproject waarvan de omgevingsvergunning na 1 juli 2018 wordt aangevraagd, krijgen geen standaardaansluiting meer op het aardgasnet. Gemeenten kunnen hier alleen nog van afwijken als daar zwaarwegende redenen voor zijn. De wet VET komt dus eigenlijk meer neer op een verbod, dan op het vervallen van een verplichting.

Dat de aansluitplicht komt te vervallen is niet geheel onverwacht, hierover wordt al langere tijd gesproken. Aanleiding echter voor de versnelde intrede per 1 juli 2018 was de krachtige aardbeving in Zeerijp op 8 januari 2018. Deze gebeurtenis brengt de verandering met zich mee dat de komende jaren honderdduizenden nieuwe woningen gebouwd gaan worden zónder gasaansluiting op Gronings aardgas. Woningcorporaties en projectontwikkelaars moeten dus verplicht nieuwbouwwijken gasloos bouwen. Wel is nog een overgangstermijn opgenomen voor lopende aanvragen en aanvragen die nog voor 1 juli 2018 werden ingediend, maar dit zal de transitie niet in de weg staan.

De wet heeft vooralsnog geen gevolgen voor de bestaande bouw. In een volgende optimalisatie is de verwachting dat ook gekeken wordt naar gebouwen met bestaande aansluitingen. Er wordt zelfs gesproken door marktpartijen, waaronder UNETO-VNI, om vanaf 2021 bij renovaties in bestaande situaties een standaard CV-ketels te verbieden en een hydride oplossing als minimum te stellen.

Dat gasinstallaties op zijn retour zijn mag duidelijk zijn, maar hoe kan HermanDeGroot u nu helpen bij deze ontwikkelingen? Er bestaan vele manieren om de gebouwen, en woningen in het bijzonder, gasvrij en duurzaam te ontwikkelen. Dit gaat hierbij verder dan alleen voldoen aan de minimale EPC-eisen. Ons inziens begint dit bij goede thermische kwaliteiten van de gevel en het glas. Wij werken hierbij vanuit het principe van de Trias Energetica. Wat niet noodzakelijk is, hoeft ook niet (duurzaam) te worden opgewerkt. Verder zijn bijvoorbeeld technische mogelijkheden zoals de toepassing van een warmtepomp. Afhankelijk van de specifieke situatie zijn daarbij meerdere concepten mogelijk, zoals een grondgebonden systeem of een systeem op basis van buitenlucht, een centrale oplossing met een bodemopslag of een juist een stadswarmte aansluiting. Afhankelijk van de specifieke situatie is het noodzakelijk deze concepten met elkaar te (over)wegen en hierbij een bewuste keuze te maken, getoetst aan duurzame aspecten, materiaalgebruik en financiële consequenties.

HermanDeGroot beschikt over jarenlange ervaring met gasloze concepten voor zowel utiliteit als woningbouw. Wij werken graag proactief met u mee aan de mogelijkheden voor gasloze concepten die geschikt zijn voor uw project. Wij adviseren hierbij verschillende partijen binnen de vastgoedsector zoals beleggers, eigenaars, beheerders, ontwikkelaars en architecten.

24 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven