Nieuws

Welkom op onze nieuwspagina! Hier vindt u het laatste nieuws over HermanDeGroot, reacties op extern nieuws en onderzoeksresultaten.

De Klimaatwet - volgens HermanDeGroot een historisch moment!

Op 27 juni jl. hebben een aantal partijen uit de regering en oppositie de klimaatwet gepresenteerd. HermanDeGroot staat achter deze klimaatwet. Wij zien deze klimaatwet namelijk als kantelpunt in de gehele klimaatdiscussie.

Waar voorheen verduurzamingsmaatregelen met name werden genomen om energie te besparen, worden deze maatregelen nu ingezet om een vastgesteld doel te bereiken. Aangezien de reductie van CO2 nu is vastgelegd in de wet, is het minder gevoelig voor de ‘’grillen van de politiek’’. Dit betekent dat niet alleen het huidige kabinet verduurzaming gaat stimuleren, maar dat dit ook in de jaren daarna doorgezet wordt. Hierdoor kan de markt zich beter voorbereiden op deze veranderingen en een langetermijnvisie ontwikkelen. Ook voor optimalisatie van bestaande duurzame technieken en de ontwikkeling van nieuwe technieken dient de nieuwe wet als katalysator.


HermanDeGroot voorziet dat de klimaatwet als kapstok gaat dienen waar nieuwe wetgeving aan opgehangen kan worden. De huidige wet bevat misschien nog geen helder, afgebakend plan, maar zodra het voor Nederland duidelijk is hoe wij moeten verduurzamen, kunnen deze als heldere doelen onder de bestaande klimaatwet worden vastgelegd. Als voorbeeld voorziet HermanDeGroot het stellen van duurzaamheidseisen aan bestaande bouw, zoals deze nu ook al bestaan voor nieuwbouw en kantoorpanden. Door de eisen specifiek te maken voor verschillende typen gebouwen en verbruikers, kan overzichtelijk worden gemaakt op welke manier de gehele energietransitie vormgegeven kan worden.


Al met al kan gesteld worden dat de huidige klimaatwet misschien nog niet allesomvattend is, maar dat hiermee wel een ommekeer is ontstaan in de klimaatdiscussie. Van verduurzaming voor kostenbesparing of ideologie wordt het nu verduurzaming omdat Nederland heeft besloten dat het moet. En volgens ons is dat een historisch moment.

17 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven