Nieuws

Welkom op onze nieuwspagina! Hier vindt u het laatste nieuws over HermanDeGroot, reacties op extern nieuws en onderzoeksresultaten.

De Nederlandse dierentuin CO2-neutraal

4 oktober is het Dierendag. De dag waarop heel de wereld extra aandacht besteedt aan de dieren. Dieren in huis maar ook in een dierenpark. HermanDeGroot heeft onlangs een afstudeeronderzoek in samenwerking met Haagse Hogeschool te Delft afgerond, waarin is onderzocht op welke wijze een bestaande Nederlandse dierenpark kan worden verduurzaamd.

Een dierenpark kent over het algemeen veel (verouderde) gebouwen, waardoor een hoog verbruik aanwezig is om de klimaatcondities van de verschillende (dier-)verblijven te reguleren. In Nederland is de gebouwde omgeving voor 40% verantwoordelijk voor de gehele CO₂ uitstoot. Daarbij is de dichtheid aan dierentuinen en dierenparken per m² in Nederland hoog. Het verduurzamen van een dierentuin is daarmee een belangrijke factor om het energieverbruik en de CO₂ uitstoot van Nederland verder omlaag te brengen.

Het onderzoek richtte zich op de energievoorziening en duurzame bronnen, maar ook overige elementen zoals dierenwelzijn, gezondheid, hergebruik/ circulariteit en educatie zijn belangrijke factoren geweest van het onderzoek.

In eerste instantie lijkt het realiseren van een individuele oplossing voor ieder verblijf in het dierenpark een logische aanpak, ook omdat ieder verblijf een uniek gebruiksprofiel en energievraag heeft. Duurzame energiebronnen dienen hiermee ook pér individueel verblijf te worden gerealiseerd. Echter is onvoldoende ruimte aanwezig en bronnen beschikbaar om een dergelijke grote hoeveelheid aan energie lokaal op te wekken en te distribueren. Hiermee ontbreekt ook uitwisseling van verschillende energiestromen van energie.

Een centrale oplossing is dus noodzakelijk, waarbij een dierenpark als één complex wordt gezien en waarbij ruimte is voor samenwerking en uitwisseling tussen verschillende elementen. Een dierenpark als één geheel verduurzamen is dus dé oplossing. Door (rest-)stromen van energie lokaal op te wekken, uit te wisselen en op te slaan, is het mogelijk om een energieneutrale dierentuin te realiseren.

Kortom, een dierentuin moet worden gezien als gebiedsontwikkeling, waarbij noodzakelijke “Synergie” als belangrijkste voorwaarden geldt.

26 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven