Nieuws

Welkom op onze nieuwspagina! Hier vindt u het laatste nieuws over HermanDeGroot, reacties op extern nieuws en onderzoeksresultaten.

Draagvlak voor verduurzaming door gezamenlijke dialoog

De afgelopen maanden is tijdens interactieve sessies hard gewerkt aan voorstellen voor het reduceren van CO2-uitstoot in de regio Amersfoort. Wij waren hierbij als adviesbureau en geïnteresseerd bewoner aanwezig en zijn erg te spreken over deze verfrissende aanpak, die tot goede ideeën en het benodigde draagvlak leidt.

Interactieve samenwerking

Het thema Energietransitie en Duurzaamheid staat hoog op de strategische agenda van de regio Amersfoort: het doel is om de CO2-uitstoot met 49% te verminderen voor 2030. Om tot ideeën te komen hoe deze doelstelling kan worden bereikt is de regiodialoog in het leven geroepen. Hierbij werkten verschillende belanghebbenden op een interactieve manier samen aan voorstellen om de volgende concrete vraagstukken te beantwoorden:

  • Hoe kunnen we de CO2-uitstoot reduceren door te besparen?

  • Welke alternatieve energiebronnen kunnen er worden ingezet?

  • Hoe borgen we innovatie, kennis en financieringsconstructies?

  • Hoe wordt er voldoende draagvlak gecreëerd?

  • Hoe maken we het samen betaalbaar?

Gemeenschappelijk doel is goed voor draagvlak

Door de open dialoog kwamen er verfrissende en soms zelfs ‘wilde’ ideeën op tafel. In de uiteindelijke voorstellen komen alle bekende bronnen van duurzame energie als zon, wind, biomassa, geothermie en aquathermie aan bod. Hierin kunnen wij ons geheel vinden: er is wat ons betreft geen beste oplossing of ‘winnaar’, de verschillende bronnen zullen elkaar aan moeten vullen.


De open dialoog met het vizier op een gemeenschappelijk doel zorgde voor een grote motivatie en draagvlak in de groep. We hopen dat dit de transitie in ‘onze’ regio (nog meer) op gang brengt.


Bouwsteen voor strategische agenda

De uitgewerkte voorstellen komen op 24 juni bij de Raadsledenbijeenkomst om de betrokken gemeenten te informeren. Na de zomer volgt het formele besluitvormingsproces, waarbij de input uit de regiodialoog een van de bouwstenen wordt voor de strategische agenda van de regio Amersfoort. Wij kijken uit naar welke voorstellen de gemeenten haalbaar achten en hopen op een integraal plan om de voorstellen samen te laten werken.


Meer weten over onze visie op duurzame gebiedsontwikkeling? Neem contact op met Gert-Jan Jonker via GJonker@hermandegroot.nl of 033 - 432 08 89.

56 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven