Nieuws

Welkom op onze nieuwspagina! Hier vindt u het laatste nieuws over HermanDeGroot, reacties op extern nieuws en onderzoeksresultaten.

De nieuwe informatieplicht: is uw bedrijf er klaar voor?

Bijgewerkt op: 25 apr 2019


Op 1 juli 2019 gaat er een nieuwe wet van kracht, waarbij bedrijven en instellingen naast de bestaande energiebesparingsplicht ook moeten voldoen aan een informatieplicht. Wat betekent dit voor uw bedrijf en welke stappen moet u nemen voor 1 juli? Wij zetten alles wat u moet weten over de informatieplicht op een rijtje.

Wat is de informatieplicht?

Om de CO2-uitstoot te verminderen is energie besparen belangrijk. Daarom hebben alle bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of een equivalent van 25.000 m3 aardgas gebruiken een energiebesparingsplicht. Vanaf 1 juli 2019 komt er naast deze energiebesparingsplicht ook een wettelijke informatieplicht: deze schrijft bedrijven voor om aan het RVO te vermelden welke energiebesparende maatregelen zij gaan treffen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar.


Toepassing op een natuurlijk moment

De energiebesparende maatregelen dienen getroffen te worden op een ‘natuurlijk’ moment, zoals bij renovatie, groot onderhoud of een verbouwing. Op zo’n moment is een bedrijf zelfs verplicht om deze maatregel(en) te treffen.


Duurzame energie telt niet als energiebesparende maatregel

Voorbeelden van erkende energiebesparende maatregelen zijn bijvoorbeeld Ledverlichting, na-isolatie, HR++ glas of een aanpassing van de klimaatbeheersing. De overheid heeft voor verschillende bedrijfstakken een lijst met erkende maatregelen opgesteld. Van deze lijst mag worden afgeweken met eigen maatregelen, onder voorwaarde dat deze een even grote energiebesparing opleveren. Belangrijk om te weten is dat het opwekken van duurzame energie met bijvoorbeeld zonnepanelen niet als energiebesparende maatregel wordt erkend.

Voor wie geldt de informatieplicht?

Alle bedrijven en instellingen die jaarlijks minstens 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) gebruiken moeten aan de nieuwe informatieplicht voldoen. Bij een gemiddeld energieverbruik komt dit neer op een kantoor van zo’n 1.000 m2, een retailpand van 800 m2 of een onderwijsgebouw van minstens 2.000 m2.


Heeft uw bedrijf ook een energie-auditplicht (EED)?

Ook dan moet uw bedrijf aan de informatieplicht voldoen. De deadline om aan de informatieplicht te voldoen ligt voor bedrijven met een EED in plaats van 1 juli 2019 op 5 december 2019.


Zijn er uitzonderingen?

De volgende bedrijven zijn uitgezonderd voor de informatieplicht:

  • Deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3)

  • Type C-inrichtingen

Hoeveel tijd heb ik nog?

De nieuwe informatieplicht gaat in op 1 juli 2019. Op deze datum dienen alle verplichte bedrijven en instellingen hun maatregelen gemeld te hebben. Dit kan door een rapport in te dienen (of te laten dienen) via het eLoket van de Rijksoverheid met de eHerkenning voor bedrijven.


Wie is er verantwoordelijk voor de naleving?

De eigenaar van een gebouw dient het initiatief te nemen voor energiebesparende maatregelen op de gezamenlijke inrichting en centrale installaties. De huurder is zelf verantwoordelijk voor energiebesparende maatregelen op de eigen installaties.


Voorbeeld: een kantoorgebouw met meerdere huurders en een gezamenlijke inrichting. Van een gezamenlijke inrichting is sprake wanneer er o.a. een centrale luchtbehandelingsinstallatie, verwarmingsinstallatie, koelinstallatie en ventilatiesysteem aanwezig is.

  • Als het totale jaarlijkse energieverbruik van de eigenaar en huurder(s) bij elkaar opgeteld meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (equivalent) is, geldt de wettelijke informatieplicht.

  • De eigenaar dient zorg te dragen voor het indienen van de informatieplicht en is verantwoordelijk voor alle energiebesparende maatregelen op de gezamenlijke inrichting en installaties, zoals na-isolatie of het verduurzamen van het klimaatsysteem.

  • De huurder is verantwoordelijk voor energiebesparende maatregelen op de eigen installaties, zoals het implementeren van Ledverlichting in de kantoortuin/

De informatieplicht wordt gecontroleerd door de lokale bevoegde instantie.


Welke stappen moet ik ondernemen?

Kort samengevat dienen de volgende stappen te worden genomen


Fase 1: Vooronderzoek

Is er sprake van een gezamenlijke inrichting met centrale installaties?

Ligt het totale energieverbruik voor de eigenaar en alle huurders boven de 50.000 kWh of een equivalent van 25.000 m3 aardgas?


Fase 2: Onderzoek naar energiebesparende maatregelen

  • Actie 1: Maatregelen eigenaar/verhuurder Welke maatregelen kunnen er worden genomen op de gezamenlijke inrichting en centrale installaties, zoals verbetering van het klimaatsysteem, plaatsing HR++ glas of na-isolatie?

  • Actie 2: Maatregelen huurder Welke maatregelen kunnen er worden genomen op de eigen installaties, zoals het plaatsen van Ledverlichting?

  • Actie 3: Terugverdientijd berekenen Zowel de eigenaar als de huurder moet de terugverdientijd van de maatregelen via de wettelijk voorgeschreven methode berekenen. Is de terugverdientijd minder dan 5 jaar, dan dient er een plan te worden opgesteld wanneer de maatregelen uitgevoerd zullen worden.

  • Actie 4: Rapportage bij de RVO De eigenaar en huurder melden hun eigen maatregelen bij de RVO voor 1 juli 2019.

Fase 3: Uitvoering

Zowel de eigenaar als de huurder zijn verplicht om de maatregelen ook daadwerkelijk uit te voeren. De financiering van deze maatregelen is hierin vaak de grootste uitdaging. Gelukkig zijn hiervoor diverse oplossingen, zoals het inschakelen van een ESCo (Energy Service Company) of een constructie waarbij de verhuurder een investering doet die wordt gefinancierd uit de energiebesparing van de huurder. Zodra de financiering rond is, kunnen de maatregelen op het voorgestelde moment, bijvoorbeeld bij een renovatie, worden uitgevoerd.


Op tijd aan de informatieplicht voldoen?

Wij hebben de kennis en kunde in huis om u alle zorgen uit handen te nemen: zowel bij het opstellen, uitwerken als uitvoeren van de maatregelen. Onze adviseurs staan graag voor u klaar tijdens een vrijblijvend adviesgesprek!


Neem hiervoor contact op door bellen naar 033 - 432 08 89 of een e-mail te sturen naar info@hermandegroot.nl.130 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven