Nieuws

Welkom op onze nieuwspagina! Hier vindt u het laatste nieuws over HermanDeGroot, reacties op extern nieuws en onderzoeksresultaten.

Wijzigingen in wet- en regelgeving EED en informatieplicht

Bijgewerkt op: 28 jan 2019

Graag vertellen wij u meer over de wijzigingen die per 2019 gaan gelden voor de Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Maar eerst even terug naar het begin.

Sinds 2015 is in Nederland de regeling voor energie-efficiëntie in gebouwen in werking getreden. De EED moet bijdragen aan een verminderde uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen én dient een bijdrage te leveren aan het behalen van de Nederlandse energie- en klimaatdoelstellingen.

De EED-regeling geldt vanaf 2015 voor organisaties met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen of met meer dan 250 werknemers, waarbij alleen gekeken dient te worden naar het Nederlandse deel van het concern.

Wat gaat er veranderen?

Een energie-audit is een systematische procedure die eens in de vier jaar herhaald dient te worden. Waar 4 jaar gelden een belofte voor het uitvoeren van maatregelen voldoende was, dient vanaf 2019 de werkelijke realisatie door bedrijven te worden aangetoond. Weet u niet of uw bedrijf al voldoet aan de wet- en regelgeving rondom de EED, of zijn energiebesparende maatregelen door uw bedrijf nog niet doorgevoerd? HermanDeGroot kan u in beide gevallen van dienst zijn.

Informatieplicht

Daarnaast wordt in 2019 een tweede wijziging omtrent wet- en regelgeving van energiebesparing doorgevoerd. De eisen gaan namelijk voor méér bedrijven gelden. Alle bedrijven met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (equivalenten), moeten in 2019 laten zien welke maatregelen zij nemen om het energiegebruik te minderen. Dit wordt de Informatieplicht genoemd.

Om een bedrijven te helpen bepalen welke maatregel bijvoorbeeld snel wordt terugverdiend, is door de overheid samen met marktpartijen een erkende maatregelenlijst opgesteld, waarin veel gebouwgebonden energiebesparende maatregelen terugkomen.

Bedrijven (inrichtingen) worden in 2019 verplicht te melden of zij voldoen aan de energiebesparingsverplichting. Een bedrijf voldoet aan de informatieplicht als het deze melding doet voor 1 juli 2019. Het bedrijf voldoet echter pas aan de energiebesparingsverplichting als het alle van toepassing zijnde maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder heeft genomen.​

46 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven