HermanDeGroot heeft in diverse segmenten projecten gerealiseerd.

Projecten

 

De Havens Nooitgedacht

Assen

Leids Universitair Medisch

Centrum

Leiden