HermanDeGroot heeft in diverse segmenten projecten gerealiseerd.

Projecten

 

WBVR, Realisatie HBLS3 Laboratoria

Lelystad

Genmab

Utrecht

Eurofins Agro

Wageningen

Leids Universitair Medisch

Centrum

Leiden

WBVR, dierfaciliteiten zoönotisch onderzoek HBSL3

Lelystad

WBVR, upgrade klimaatinstallaties dierverblijven

Lelystad

WBVR, verbouw gebouw 221 voor afdeling DSU

Lelystad

Akzo Nobel

Delfzijl

Eurofins Agro EED Energie-Audit

Wageningen

WBVR Zonneveld

Lelystad

WBVR Vriesopslagsysteem

Lelystad

Boehringer Ingelheim herindeling lab 243.080

Lelystad

WBVR Verbouw Onderzoeksfaciliteiten

Lelystad

WBVR Vervanging Autoclaven

Lelystad

WBVR Nieuwbouw Unilocatie

Lelystad