Projecten      Vastgoed

Openbare bibliotheek Delft (OPEN) complex Sprengmolen

Onlangs is de Openbare bibliotheek, OPEN, te Delft grootschalig gerenoveerd en vernieuwd. De openbare bibliotheek in het centrum van de stad zal voortaan niet meer alleen als bibliotheek en mediatheek (DOK) gebruikt worden, maar ook als het centrum van de kunsten (VAK).

Beide zullen voortaan gebruik gaan maken van het vernieuwde gebouw, dat tevens hernoemd is naar OPEN. Hierdoor is een multifunctioneel gebouw ontstaan dat weer klaar is voor de toekomst en multifunctioneel gebruikt zal gaan worden.

Tijdens het ontwerp hebben onderwerpen als gezondheid, beleving en energiezuinigheid een belangrijke hoofdrol gespeeld, dit is terug te zien in het vernieuwde gebouw.

 

HermanDeGroot is al sinds een langere tijd betrokken bij het OPEN en complex Sprengmolen te Delft, dat bestaat uit de bibliotheek, winkels en woningen.

Voor zowel de eigenaar, de gebruiker, als voor de VVE van woningen en winkeliers zijn meerdere werkzaamheden verricht.

 

Vanwege de complexiteit van het gebouw en de verscheidende belangen heeft HermanDeGroot gedurende de ontwerpfase, aanbesteding en gunningsfase én tijdens de uitvoeringsfase, als expert gefungeerd ten aanzien van de gebouwgebonden technologie en heeft hierbij meerdere second opinions uitgevoerd voor de eigenaar.

 

Verder werkt HermanDeGroot op dit moment aan de renovatie van de centrale warmteopwekking van de woningen en winkeliers.

Opdrachtgever

Apleona GVA B.V. en VVE Sprengmolen

 

Locatie

Delft

 

Bruto vloeroppervlak

circa 10.000 m²