Nieuws

13

Apr

HEEFT U AL EEN STAPPENPLAN VOOR UW ENERGIENEUTRALE SCHOOLGEBOUW?
 
Als eerste gemeente van Nederland wil Den Haag haar 230 schoolgebouwen energieneutraal maken voor 2040. Hiervoor stelt zij financiële middelen beschikbaar:

  • 2,5 miljoen euro voor de uitvoering van de energiescans en;

  • Gemiddeld 3 miljoen euro per jaar gedurende vier jaar, voor de realisatie van de energiebesparende maatregelen.

Meer dan de helft van de bestaande schoolgebouwen heeft baat bij deze energiescans en energiebesparende maatregelen, omdat deze gebouwen nog niet toe zijn aan vervangende nieuwbouw.

Hoe staat het met uw schoolgebouw? Waarom wachten met energiebesparing als u vandaag kunt beginnen? Profiteer nu van deze maatregel om de energiebesparing van uw schoolgebouw inzichtelijk te maken en tegen minimale kosten over te gaan tot actie!

WILT U MEER WETEN OVER DE VERDUURZAMING VAN UW SCHOOLGEBOUW?

Verduurzaming heeft alles te maken met strategische afwegingen ten aanzien van kosten, planning, onderhoud, exploitatieperiode, veiligheid en gezondheid. Het is een continu proces dat leidt tot een betere kwaliteit van uw huisvesting en betere prestaties van medewerkers en leerlingen.

Voor ons omvat energieneutraal maken dan ook niet alleen technologische oplossingen! In onderstaande productbladen vindt u onze aanpak welke uiteindelijk resulteert in een energieneutraal schoolgebouw.

Wij komen graag vrijblijvend met u kennismaken om u meer te vertellen over onze aanpak!

Neemt u hiervoor contact op met Iris Otte of Martijn van der Weerd op nummer
033 – 432 08 89 of via mail iotte@hermandegroot.nl of mvanderweerd@hermandegroot.nl.

LinkedIn

Googleplus

Volgend bericht