Projecten      Laboratoria

WBVR infravoorzieningen Nieuwbouw Unilocatie

Safeguarding Animal and Public Health
De nieuwbouw Unilocatie bestaat uit een gebouw met kantoren en laboratoria waar wordt gewerkt aan wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek ter bestrijding, controle en voorkomen van besmettelijke dierziekten.

Voor de infra- en nutsvoorzieningen van deze nieuwbouw heeft HermanDeGroot in het gehele proces, van initiatief tot oplevering, de rol van technisch adviseur en projectmanager vervult. 
De infra- en nutsvoorzieningen bestaan uit hoofdstroom- en noodstroomaansluiting, stoom- en condensaat, aardgas, CO2, perslucht, drinkwater en afvoeren. Alle infravoorzieningen voor de nieuwbouw zijn aangesloten op de hoofdvoorzieningen van het complex via het terrein en de daken. Naast de infra- en nutsvoorzieningen heeft HermanDeGroot tevens het advies en de begeleiding gedaan voor het -80°C  vriesopslagsysteem en de BSL3-autoclaaf in de nieuwbouw 

 

Opdrachtgever

Wageningen University & Research te Wageningen

 

Locatie

Lelystad

Bruto vloeroppervlak:

4.000 m2

Architect:

Sweco

Research Facilities - Indruk gebouw

bron: Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) van Wageningen University & Research (WUR)