Projecten      Laboratoria

WBVR Zonneveld

Een van de doelstellingen van het Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) en Wageningen UR is het verduurzamen van haar vastgoed. Om hier inpassing aan te geven is besloten om zonnepanelen op de gebouwen van het WBVR te plaatsen.

 

Gezien het verspreide volle dakoppervlak en de afstanden tot de verschillende aansluitingen van de elektriciteit is een detaillistisch ontwerp vereist, waarbij de zonnepanelen slim op het systeem gekoppeld worden.

 

Herman de Groot Ingenieurs begeleidt het gehele proces, van haalbaarheidsstudie, subsidietraject en concept ontwerp tot met de realisatie van de zonnepanelen.

Opdrachtgever

Wageningen Bioveterinary Research

 

Locatie

Lelystad