Projecten      Vastgoed

WTC Den Haag Optimalisatie WKO

Herman de Groot Ingenieurs heeft met haar expertise van de technologie en het WTC Plaza de opdrachtgever begeleidt in de optimalisatie van de warmte- en koudeopslagsysteem en dit tegelijkertijd integraal opgepakt met de herontwikkeling van het WTC Plaza.

 

Door de vele raakvlakken tussen beide projecten is een integrale benadering van essentieel belang om de doelstellingen te realiseren (optimalisatie warmte- en koudeopslagsysteem en optimale functionering van het WTC).

 

Het optimaliseren van het bestaande warmte- en koudeopslagsysteem van het WTC te Den Haag heeft betrekking tot het verbeteren van de balans in de bodem, het beperken van het energieverbruik en het realiseren van comfortverbetering in de gebruiksruimten van het WTC.

Opdrachtgever

Bouwinvest

 

Locatie

Den Haag

© 2020 HermanDeGroot

HermanDeGroot%20JPG_edited.jpg